Księgi Handlowe

teczki w przegrodach

W Easy Tax kompleksowo i szczegółowo opracowujemy księgi handlowe. Chronologicznie przygotowujemy dokładne zastawienia wszystkich obrotów, salda oraz aktywów i pasywów danej firmy. Uwzględniane są w niej również koszty wynagrodzeń pracowników, czynszu, a także zobowiązań kredytowych. Księgi rachunkowe są więc bardzo pomocne dla przedsiębiorstw i pozwalają na obserwację ich kondycji finansowej. Powierzając nam prowadzenie tego rodzaju ewidencji, gwarantujemy opracowanie ksiąg handlowych w sposób bezbłędny, sumienny oraz odzwierciedlający stan rzeczywisty.

W ramach naszej współpracy i wykonywaniu tego rodzaju usługi zapewniamy:

 • szczegółowe prowadzenie ksiąg oraz ewidencji podatkowych (PIT, CIT, VAT),
 • realizację zakładowego planu kont,
 • sporządzanie okresowy sprawozdań dla GUS oraz NBP,
 • wykonywanie bilansów i rachunków wyników,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej i nie tylko.

 

Kto musi prowadzić księgi handlowe?

Prowadzenie ksiąg handlowych jest obowiązkowe wyłącznie dla poszczególnych jednostek. Mogą być również opracowywane dobrowolnie przez osoby zwolnione z tego świadczenia. Według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. konieczności prowadzenia ksiąg handlowych podlegają m.in.:

 • spółki handlowe – osobowe, kapitałowe, organizacje,
 • spółki cywilne oraz jednoosobowe,
 • gminy, powiaty, województwa oraz ich związki,
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Dołącz do naszych zadowolonych klientów!