Książka Przychodów i Rozchodów

Różne monety na jednym stosie

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne prowadzenie ksiąg Przychodów i Rozchodów firm. Jest to obowiązkowy element każdej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych, których przychody sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro (netto) po przeliczeniu na złotówki. Jest to jeden z najprostszych rodzajów ewidencji, pozwalający na dokładne określenie zobowiązań podatkowych danej firmy bądź osoby prywatnej.
Biuro Easy Tax w ramach tego rodzaju współpracy zobowiązuje się sporządzić wszystkie ewidencje oraz rozliczenia danej spółki. Zapewniamy wykonanie usługi w sposób szczegółowy i na najwyższym poziomie.

Zakres naszych usług w ramach prowadzenia książki Przychodów i Rozchodów obejmuje również m.in.:

 • sporządzanie i wysyłkę deklaracji VAT, VAT-UE,
 • kontrolę dokumentów o charakterze formalno-rachunkowym,
 • rozliczenie roczne PIT-36, PIT-37,
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS,
 • ewidencję kosztów i przychodów,
 • ewidencję sprzedaży oraz zakupów na potrzeby VAT,
 • realizację ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • miesięczne deklaracje,
 • wykonywanie rozliczeń rocznych,
 • aktualną ewidencję zdarzeń gospodarczych,
 • administrowanie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • miesięczne bądź kwartalne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Dołącz do naszych zadowolonych klientów!